2018-01-02

1020962 İLAN NUMARALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI SONUCU                                   NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
                 MARMARAEREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI SONUCU
                     
 
                     
Giriş Sınav Jürimiz, 26.12.2017 tarihinde toplanarak Meslek Yükesekokulumuzda açık bulunan
 ve ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosuna  başvuran ve ön değerlendirmeyi geçen adayların
 giriş sınavı gerçekleşmiştir.  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Hakkında Yönetmelik'in 
12. maddesi hükmü gereği yapılan değerlendirme aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. 
Sonuç 02.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.            
     
İLAN NO 1020962                
BAŞVURU
NO
ADI  SOYADI ALES
PUANI
ALES
PUANI %35
LİSANS
ORTALAMA
LİSANS
ORTALAMA %30
SINAV PUANI SIANV PUANI ORTALAMA %35 PUANI AÇIKLAMA
1 Yarkın ÇELİK 78,13183 27,34614 77,36 23,21 65,00 22,75 73,30 ASİL
2 Şükrü GÜLER 88,93291 31,12652 75,50 22,65 50,00 17,50 71,28 YEDEK
3 İrem ORAN 74,40110 26,04039 87,63 26,29 30,00 10,50 62,83 KAZANAMADI
4 Bilgen KUZU 70,00000 24,50000 90,20 27,06 15,00 5,25 56,81 KAZANAMADI
5 Suat ÖZDEMİR 75,8184 26,53645 67,50 20,25 25,00 8,75 55,54 KAZANAMADI
6 Fatih CAYMAZ 78,56571 27,49800 72,46 21,74 15,00 5,25 54,49 KAZANAMADI
                     
               GİRİŞ SINAV JÜRİSİ        
                     
                     
                     BAŞKAN          
        Yrd. Doç. Dr. Veli SIRIM        
                       (İmza)          
                     
                 ÜYE                      ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OĞUZ       Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM
               (İmza)                          (İmza)