2017-12-20

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları                NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARAEREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV JÜRİSİ
                 
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Giriş Sınav Jürimiz, 20.12.2017 tarihinde toplanarak Meslek Yükesekokulumuzda açık bulunan ve ilan edilen 1 adet öğretim görevlisi kadrosuna 15.12.2017 tarihine kadar 
12 adet başvurunun yapılmış olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in 10. maddesi hükmü gereğince ALES puanının %70'i ile Linsas Mezuniyet Notu'nun %30'u
dikkate alınarak yapılan sıralama sonucunda giriş sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
İLAN NO 1020962            
BAŞVURU
NO
ADI  SOYADI ALES
PUANI
ALES
PUANI %70
LİSANS
ORTALAMA
LİSANS
ORTALAMA %30
PUANI AÇIKLAMA
1 Şükrü GÜLER 88,93291 62,25304 75,50 22,65 84,90 SINAVA GİRECEK.
2 İrem ORAN 74,40110 52,08077 87,63 26,29 78,37 SINAVA GİRECEK.
3 Yarkın ÇELİK 78,13183 54,69228 77,36 23,21 77,90 SINAVA GİRECEK.
4 Fatih CAYMAZ 78,56571 54,99600 72,46 21,74 76,73 SINAVA GİRECEK.
5 Bilgen KUZU 70,00000 49,00000 90,20 27,06 76,06 SINAVA GİRECEK.
6 Suat ÖZDEMİR 75,81844 53,07291 67,50 20,25 73,32 SINAVA GİRECEK.
7 Başak UDEOĞLU   0,00000   0,00 0,00 Lisans alan mezuniyet şartını yerine getirmemektedir.
8 Tuğçe CER   0,00000   0,00 0,00 Onaysız Mezuniyet Belgesi nedeniyle gerekli şartları yerine getirememektedir.
9 Tuğba ADIGÜZEL   0,00000   0,00 0,00 Lisans alan mezuniyet şartını yerine getirmemektedir.
10 Feyza ÜNLÜ DALAYLI   0,00000   0,00 0,00 Onaysız Mezuniyet Belgesi nedeniyle gerekli şartları yerine getirememektedir.
11 Aysel  ALTINIŞIK   0,00000   0,00 0,00 Onaysız Mezuniyet Belgesi nedeniyle gerekli şartları yerine getirememektedir.
12 Yasin IŞIK   0,00000   0,00 0,00 2 yıl tecrübe şartını yerine getirememektedir.
                 
           GİRİŞ SINAV JÜRİSİ  
                 
                 
                 BAŞKAN    
    Yrd. Doç. Dr. Veli SIRIM    
                       (İmza)      
                 
                   ÜYE                  ÜYE  
  Yrd. Doç. Dr. Gökhan OĞUZ Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM  
                   (İmza)                      (İmza)      

 

 

Sınav Tarihi:26.12.2017

Sınav Saati:11:00

Sınav Yeri: Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu