Misyon

Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Tekirdağ’da bir yandan bir metropol olan İstanbul , diğer yandan Çorlu, Çerkezköy gibi sanayi bölgelerinin kesiştiği, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırıcı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirmeyi temel görevleri arasında sayar.


Vizyon

Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için elindeki bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek, her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için isteyerek tercih ettikleri çağdaş bir eğitim kurumu olmayı kendisine öz görüş olarak seçmiştir.