YETERLİLİKLER
Büro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı1-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte,sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level).2-Sekreterlik mesleğinin icra edildiği ilgili alanlarda ergonomi, iş güvenliği, personel sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.3-Sekreterlik mesleğine olan toplumsal bakış açısını geliştirecek , sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.4-Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek5-Mesleği icra edecek, piyasa şartlarında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2).6-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek7-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek8-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek9-Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanındaki mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek10-Büro Yöneticisi adayı olarak Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemekBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)1-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte,sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level).2-Sekreterlik mesleğinin icra edildiği ilgili alanlarda ergonomi, iş güvenliği, personel sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.3-Sekreterlik mesleğine olan toplumsal bakış açısını geliştirecek , sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak4-Mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.5- Mesleği icra edecek, piyasa şartlarında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2).6-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek7-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.8-Büro Yönetimi ve Sekreterlik mesleği ile ilgili olarak; bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek9- Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanındaki mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek10- Büro Yöneticisi adayı olarak Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemekMedya ve İletişimMuhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, muhasebecilik hizmetlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek2-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek3-Muhasebeci veya muhasebe bölüm yöneticisi adayı olarak sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Muhasebecilik mesleğine olan toplumsal bakış açısını geliştirecek , sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak5-Muhasebecilik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek6-Muhasebecilik mesleği ile ilgili olarak; bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek7-Muhasebe alanında yaptığı mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek8-Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak9-İçinde bulunduğu sektörde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Muhasebecilik mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermekOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriPazarlama ve ReklamcılıkTurizm ve Otel İşletmeciliği1-Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir2-Ülke ekonomisi açısından turizm girdilerinin önemini bilir.3-Turizm ve otel yönetimi fonksiyonlarını açıklar4-Turizm ve otel işletmelerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusun- da nitelikli ara eleman olarak sorumluluğunu bilir5-Turizm ve otel işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.6-Turizm ve otel işletmeciliği mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.7-Turizm ve otel işletmeciliği alanının temel ilkelerini kavrar.8-Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.9-Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır10-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.11-İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilir12-Hizmet üretiminde nazik, anlayışlı ve güler yüzlüdür13-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilir14-Dalı ile ilgili bölümde üretim, tüketim süreçlerindeki servis işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular15-Dalı ile ilgili bölümde temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular16-Dalı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular17-Dalı ile ilgili bölümde gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular18-Dalı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir19-Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır20-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.21-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.22-Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ