Yönetim Kurulu

  1. Doç. Dr. Veli SIRIM (Müdür)

  2. Prof. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM

  3. Prof. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

  4. Dr. Öğr. Üyesi Gökhan OĞUZ

  5. Öğr. Gör.Hakan URUÇ (Müdür Yardımcısı) 

  6. Öğr. Gör. Sercan GÜLAY (Müdür Yardımcısı)