2018-08-13

2014 ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin EK SINAV HAKKI2014 ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin EK SINAV HAKKI!!
 
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16/6 maddesine göre Üniversitemize 2014 yılı ve öncesinde kayıt yaptıran, azami öğrenim sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerinin, devam almış olmak koşuluyla, başarısız oldukları tüm dersler için 2 (iki) ek sınav hakkı bulunmaktadır. (Devamsızlıktan kalınan veya öğrenim süresi içinde hiç alınmamış olan dersler için ek sınav hakkı bulunmamaktadır.) Yapılacak ek sınavlar sonunda başarısız olunan, devamı alınamayan veya hiç alınamayan derslerin toplamı 6 (altı) ve üzeri olan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilecektir. 
 
Aşağıda belirtilen tarih aralığında yapılacak ek sınavlara girebilmek için 17.08.2018 tarihine kadar ekte yer alan dilekçe örneği ile Okulumuza başvurulması gerekmektedir. Ek sınavlara girme hakkına sahip öğrenciler ve ilgili derslerin listesi ile
ayrıntılı sınav programı, 29 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde ilan edilecektir.
 
 
1. Ek sınavlar 3-14 Eylül 2018
2. Ek sınavlar 24-28 Eylül 2018
 

T.C.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MARMARAEREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Yüksekokulunuz…………………..…….…….. Programı………………….. No’lu öğrencisiyim. Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16/6 maddesine göre not dökümlerimin incelenerek, ek sınavına girebileceğim derslerin belirlenmesini ve belirlenen bu dersler için yapılacak ek sınavlara girme isteğimi, bilgilerinize arz ederim. .…./…../2018

Adı-Soyadı:

İmza:

 

Öğrenim süresi içinde kayıt dondurdunuz mu?         Evet         Hayır

Kayıt dondurma işlemi yapıldı ise dönemini/dönemlerini belirtiniz. ……………………..

TC Kimlik No:

Telefon:

Adres:

 

 

Ek Sınav Hakkımın Olduğunu Düşündüğüm Derslere İlişkin Liste

Sıra No

Ders Kodu

Ders Adı

Öğretim Elemanı Adı

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20