Müdür Yardımcıları
 
 
     Öğr. Gör. Hakan URUÇ                     
 
     Öğr. Gör. Dr. Hicran Özlem ILGIN