2015-07-27

YENİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİSevgili Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.  PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 28 Temmuz – 05 Ağustos 2015 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden kaydınızı online yaparak elektronik kayıt belgenizi alabileceksiniz. İşlemlerinizi www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.  E- kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. E-kayıt yaptıramayan öğrencilerimizin 03 – 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokulu müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvurmaları halinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  Kayıt için verilen sürelerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.  ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.  Askerlik tecil hakkını kaybeden adayların, askerlik yapmadan önce mezun olduğu program ile aynı seviyede yada bir alt seviyede (ön lisans programından mezun olan lisan programına kayıt yaptırabilir) bir programa yerleşen adayların kayıtları yapılır ancak dondurulur.Ancak “Yoklama Kaçağı, Bakaya vb.” durumunda olan adaylardan Askerlik Şubesinden evrak getirmesi gerekenlerhttp://ogr.nku.edu.tr/giris.php adresinden duyurulacaktır. (27.07.2015 tarihinde aktif olacaktır)  Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrenciler, mezun olduklarını belirten resmi yazı ile6 Ekim 2015tarihine kadar yerleştikleri akademik birimlere şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.  İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenim ücretlerini 28 Temmuz -07 Ağustos 2015 tarihleri arasında bulundukları yerdeki Halk Bankası Şubelerinden Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci numarası ile ödeyebileceklerdir.  Bankaya bir önceki yılın Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin tutarlar bildirilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından ödenecek tutarların değiştirilmesi halinde aradaki fark ikinci döneme yansıtılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Aslı gösterildiği taktirde fotokopi ile de kayıt yapılabilir)

b- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

c- Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.(Sadece İkinci Öğretim Öğrencileri)

d- Askerlik durum belgesi. (Belge getirmesi gerekenler http://ogr.nku.edu.tr/giris.php adresinden duyurulacaktır.)

e- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

f- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

- E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı kayıt için gerekli diğer belgeler ile birlikte 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri halinde DERS KAYITLARIÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. - Kaydını yerleştikleri fakülte/yüksekokulda şahsen yapan öğrencilerimiz kayıt için gerekli belgelerini 03-07 Ağustos tarihleri arasında teslim etmeleri halindeDERS KAYITLARIÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Çerkezköy MYO Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik: Bu programa başvurabilmek için kapalı mekân, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.  Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı: Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.  Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Programı: Bu Programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.  İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.  Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Öğrenci Numarası, öğrenim ücretini tutarı ve askerlik durumu içintıklayınız (27.07.2015 tarihinde aktif olacaktır) Dikkat Edilecek Hususlar:  Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler için en geç 25Eylül 2015 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula şahsen teslim etmelisiniz.  Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Birimler:  Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sınav Tarihi:08.09.2015 Sınav Yeri:Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı  İlahiyat Fakültesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınav Tarihi:10.09.2015 Sınav Yeri:İlahiyat Fakültesi Dekanlığı  Sınavlarda başarılı olan öğrencilerin 1. Sınıfa kaydı yapılacaktır.  Zorunlu Hazırlık sınıfında 2 yıl üst üste başarısız olan öğrencinin kaydı silinecektir.  İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Koşullarında 46 bulunan bölümlerin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydolmak için 0282 250 3041- 25030 00 numaralı telefondan veya ydyo@nku.edu.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz.  04.09.2015Çarşamba günüyapılacak olan ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına katılmak istiyorsanız tıklayınız. Fakülte/Yüksekokul iletişim numaraları