2016-01-19

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme SonuçlarıNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

MARMARAEREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları

           Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında İstihdam Edilmek Üzere ''Öğretim Görevlisi'' Kadrosuna müracaat eden adayların Yüksek Öğretim Kanunun 31.07.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'', ''Madde 10'' uyarınca ALES puanının %70 ve lisans mezuniyet notunun %30'u dikkate alınarak ön değerlendirme puanları, sınava girecek adaylar ve ilanın gerektirdiği koşulları sağlamayan adaylar şeklinde aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu duyuru ilgili yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.

 

SIRA   ALES ALES Diploma Notu Diploma  Notu (%30) Ön Değerlendirme Puanı DURUM
NO ADI SOYADI 70%
1 AÇELYA ÖZER 79,39 55,57 79,00 23,70 79,27 SINAVA GİRECEK.
2 ELİF ÜNALDI 76,85 53,80 80,16 24,05 77,85 SINAVA GİRECEK.
3 HİLAL ÖZTÜRK 70,00 49,00 69,20 20,76 69,76 SINAVA GİRECEK.
4 BERİL GAZİ  Yüksek Lisans ve ders verme şartını yerine getirememektedir. SINAVA GİREMEYECEK.
5 FUNDA ERTAN Ders verme şartını yerine getirememektedir. SINAVA GİREMEYECEK.
6 FUNDAVEDA GÜNDOĞDU Lisans ve Yüksek Lisans alanı ve ders verme şartını yerine getirememektedir. SINAVA GİREMEYECEK.
7 OYTUN ASKEROĞLU Ders verme şartını yerine getirememektedir. SINAVA GİREMEYECEK.
8 ATA AKMAN Lisans alanı ve ders verme şartını yerine getirememektedir. SINAVA GİREMEYECEK.
               

 

Sınav Tarihi:25.01.2016

Sınav Saati:10:00

Sınav Yeri:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu